Партнер Адвокатського об`єднання "Смирнов, Тарасевич та партнери" прокоментував законопроект, яким планується доповнити КУпАП нормою про підстави та порядок відводу учасників процесу, у справах про адміністративні правопорушення.

Наукова діяльність є одним з напрямків роботи адвокатського об`єднання. Представники АО "Смирнов, Тарасевич та партнери"є авторами багатьох наукових юридичних статей, а також, приймають активну участь у процесі обговорення різноманітних законопроектів, висловлючи власну думку про доцільність тих чи інших правових новацій.

Партнер АО "Смирнов, Тарасевич та партнери" Євген Смирнов прокоментував для всеукраїнського видання "Юридична практика" законопроект, згідно з яким КУпАП буде доповнено новою статтею, яка регламентує порядок та підстави відводу судді, захисника та інших учасників процесу в справах про адміністративні правопорушення. За словами Євгена Смирнова, таку ініціативу можна вважати позитивною, адже, відсутність інституту відводу судді порушує право громадян на справедливий суд. Введення до КУпАП даної норми є необхідним та важливим кроком на шляху забезпечення об`єктивного та неупередженого судочинства. У той же час, партнер АО "Смирнов, Тарасевич та партнери" у своєму коментарі наголошує, що проект потребує доопрацювання, так як велика кількість оціночних категорій у законопроекті, може призвести до ряду проблем з їх трактуванням.

http://pravo.ua/news.php?id=0054785

Також, в номері за липень 2016 року профільного журналу "Український юрист" було опубліковано статтю помічника керівника АО "Смирнов, Тарасевич та партнери" під назвою "Прийняти як давність", в якій розглянуто такий правовий інститут як позовна давність. В статті наголошується, що позовна давність є елементом права на справедливий суд, який закріплено в Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Використовуючи практику Європейського суду з прав людини,  автор доводить, що визначення строку позовної давності є одним з важливих інструментів, який повинен бути використаний правником при здійсненні захисту прав особи. Окрім того, цей правовий інститут є однією з гарантій справедливості, правової визначеності та верховенства права.

Автор: Смирнов Євген Віталійович
Теги: право на справедливий суд Європейський суд з прав людини публікації наукові статті